YERDEN ISITMA

Yerden ısıtma sistemleri, hem ekonomik hem de sağlıklı ısınma sistemleridir. Isıyı yerden verilmesi nedeniyle, ortamı daha geniş kapsamlı ısıtır. İnsanların sürekli yerle temas halinde olması nedeniyle tercih sebebi olmaktadır.